top of page

Mesafeli Satış
Sözleşmesi

Madde 1 - Taraflar

 

Satıcı Ticari Unvan: LAVALİAİREM GIDA A.Ş (bundan sonra “Satıcı” olarak anılacaktır.)

 

Adres: Ankara Samsun Karayolu 5. Km Sungurlu / Çorum - TÜRKİYE

 

MERSİS No: 

 

Telefon:

 

E-mail: bilgi@lavaliairem.com

 

Faks:

 

Alıcı Adı-Soyadı / Ticari Unvan: ................................................................................................

(bundan sonra “Alıcı” olarak anılacaktır.)

 

Adres: ........................................................................................................................................................

 

Teslimat Adresi: ..................................................................................................................................

 

Telefon: ...................................................

 

E-mail: .....................................................

 

 

Madde 2 - Konu

 

2.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin(bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır.) konusu, Alıcı'nın Satıcı'ya ait olan www.lavaliairem.com alan adlı internet sitesinden (bundan sonra “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır.) elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

2.2. Alıcı, satışa konu mal veya hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve satışa konu mal veya hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma" hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal veya hizmetleri sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. İnternet Sitesi’nin ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır.

 

 

Madde 3 – Sözleşme Konusu

 

Ürün(ler), Alıcı tarafından siparişi gerçekleştirilen ürün ve hizmetlerin detayları, vergiler dahil peşin satış tutarları ve adet bilgileri aşağıda belirtilmektedir. Aşağıdaki tabloda belirtilen ürünlerin tümü bundan sonra “Ürün” olarak anılacaktır.

 

Madde 4 – Genel Hükümler

 

4.1. Alıcı, Satıcı’ya ait İnternet Sitesi’nde satışa arz edilen Sözleşme konusu Ürün’ün İnternet Sitesi’nde belirtilen ve yukarıda yer alan temel nitelikleri, vergiler dahil satış fiyatını, fiyatların geçerlilik süresini, ödeme şeklini, Satıcı’nın ticari unvanı ve adres bilgisi ile iletişim bilgilerini, teslimata ilişkin ön bilgileri ve diğer bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz şekilde bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

 

4.2. Sözleşme konusu Ürün, siparişin Satıcı’ya ulaşmasını takip eden, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak İnternet Sitesi’nde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

 

-Kargo ücreti, yurt içi gönderilerde ücretsiz olup, yurtdışı gönderilerde Alıcı tarafından karşılanacaktır.

-Kargo ücreti Alıcı tarafından karşılanacak olup ilgili kargo bedeli faturada “Kargo Bedeli” adı altında yer alacaktır.

-Genel olarak ve aksi açıkça belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) Alıcı’ya aittir. Satıcı, satış anında yürüttüğü ve İnternet Sitesi’nde şartlarını ilan ettiği kampanyalara bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını Alıcı’ya yansıtmayabilir.

 

4.3. Ürünlerin teslimatı anında Alıcı’nın adresinde bizatihi bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda Satıcı, bu husustaki edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek Alıcı’nın sorumluluğundadır. Ürün, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

 

4.4. Alıcı, Ürün’ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün’de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürün’ü kabul etmemek ve Kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde Satıcı sorumluluk kabul etmeyecektir.

 

4.5. Satıcı, Ürün’ün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur. Kargo şirketinden kaynaklanan sorunlardan dolayı teslimatın gecikmesi ve/veya Ürün’ün teslim edilememesi durumunda Satıcı sorumlu tutulamaz.

 

4.6. Satıcı, Sözleşme konusu Ürün’ü tedarik edemeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç (3) gün içinde açık bir şekilde Alıcı’yı kanuna uygun yöntemle bilgilendirmek ve sözlü/yazılı onayını almak kaydıyla, eşit kalite-fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. Alıcı söz konusu onayı verip vermemekte her bakımdan serbesttir ve onay vermediği hallerde sipariş iptaline (Sözleşme feshine) ilişkin akdi-kanuni hükümler uygulanır.

 

4.7. Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının/banka kartının/diğer ödeme seçeneklerinin ait olduğu banka/finansman kurumunun Ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi ya da ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, Ürün en geç 3 gün içinde Alıcı tarafından Satıcı’ya iade edilir. Ürün bedelinin ödenmemesi Alıcı’nın bir kusurundan veya ihmalin kaynaklanıyor ise kargo masrafları Alıcı tarafından karşılanacaktır. Satıcı’nın iadeyi kabul etmeksizin Ürün bedeli alacağını, takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.

 

4.8. Ürün’ün tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının Alıcı'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun Ürün bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla Ürün’ü 14 (on dört) gün içinde Satıcı'ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı'ya aittir

 

4.9. Ürün’ün normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, salgın hastalık, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal azami 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, Satıcı teslimat ile ilgili olarak Alıcı’yı bilgilendirir. Bu durumda Alıcı siparişi iptal (Sözleşmenin feshi) edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. Sözleşmenin feshedilmesi durumunda Satıcı, fesih bildiriminin kendisine ulaşmasını takip eden 14 (on dört) gün içinde, kargo ücretleri dahil olmak üzere Alıcı’dan tahsil ettiği tüm ödemeleri Alıcı’ya tam olarak iade etmekle yükümlüdür.

 

4.10. Alıcı’nın, Satıcı tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, Ürün’ü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce Ürün bedeli Satıcı’ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde Satıcı, tek taraflı olarak sözleşmeyi feshedebilir ve Ürün’ü teslim etmeyebilir.

 

 

 

 

Madde 5 - Cayma Hakkı

 

Alıcı, Ürün’ün kendisine veya belirttiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın cayma hakkına sahiptir. Ancak, yılbaşı, bayramlar, Anneler Günü gibi belirli günlere yönelik Alıcı’ya özel olarak hazırlanan, satışa sunulan ve/veya ithal edilen ürünlerde, kampanya ve promosyon ürünlerinde ürünün iadesi alınamamakta; Alıcı bu şartları kabul ederek alışverişini gerçekleştirmektedir. Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde Satıcı’ya faks veya e-posta ile bildirimde bulunulması ve Ürün’ün işbu Sözleşme’nin 6. Maddesi hükümleri çerçevesinde kullanılmamış/açılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde; 3. kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.) 14 günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Bu belgelerin Satıcı’ya ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli Alıcı’ya iade edilir. Cayma hakkı nedeniyle iade edilen ürünün kargo bedeli yurt içi siparişlerde Satıcı tarafından, yurt dışı siparişlerde Alıcı tarafından karşılanacaktır. Satıcı, Ürün’ü satarken Alıcı’dan tahsil ettiği kargo ücretini iade etmekle yükümlü değildir. Ürün Satıcı’ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında Alıcı’ya teslim edilmiş olan e-arşiv fatura kopyasının da (muhasebe kayıtlarında tutarlılığı sağlamak amacıyla) iade edilmesi gerekmekte olup faturanın ürünle birlikte ya da en geç ürünün gönderilmesinden itibaren 5 gün içerisinde Satıcı’ya gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, ürün aynı şekilde karşı ödemeli olarak Alıcı’ya geri gönderilecektir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın üzerine de “iade faturasıdır” ibaresi yazılıp Alıcı tarafından imzalanacaktır.

 

Madde 6 - Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Ürünler

 

Cayma hakkının kullanılabilmesi için Ürün kapağı ve garanti bandının açılmamış, herhangi bir değişiklik yapılmamış, Ürün’ün deforme olmamış ya da ürünün orijinal tasarımının bozulmaması gerekmektedir. Niteliği itibarıyla geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünlerde cayma hakkı kullanılamaz.

 

Madde 7 - Temerrüt Hali ve Hukuki Sonuçları

 

7.1. Alıcı’nın temerrüde düşmesi halinde; Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı’nın temerrüdünün Satıcı’nın kusurundan kaynaklanması durumunda; Alıcı, herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak zorunda değildir.

 

7.2. Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

 

Madde 8 - Delil Sözleşmesi

 

Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. Maddesi uyarınca delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Madde 9 - Yetkili Mahkeme

 

İşbu Sözleşme’den ve/veya uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde T.C. Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda ise Alıcı’nın ve Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

 

Madde 10 - Yürürlük

 

10 maddeden oluşan işbu Sözleşme, Alıcı ve Satıcı tarafından okunarak, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir. Ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır.

bottom of page